PG TIỆC

Trúc

24 tuổi

Chiều cao: 1m67

Cân nặng: 50kg

Số đo: 84-62-90

Chiều cao: 1m65

Cân nặng: 47kg

Số đo: 82-63-85

Chiều cao: 1m58

Cân nặng: 43kg

Số đo: 84-59-87

Bùi Nguyên

24 tuổi

Chiều cao: 1m62

Cân nặng: 47kg

Số đo: 84-62-86

Trần Trang

27 tuổi

Chiều cao: 1m69

Cân nặng: 55kg

Số đo: 90-62-87

Chiều cao: 1m58

Cân nặng: 46kg

Số đo: 83-64-88

Chiều cao: 1m58

Cân nặng: 47kg

Số đo: 75-67-91

Nguyễn Kim

23 tuổi

Chiều cao: 1m74

Cân nặng: 60kg

Số đo: 82-67-81

PG TOUR

Chiều cao: 1m57

Cân nặng: 40kg

Số đo: 79-58-82

Chiều cao: 1m64

Cân nặng: 48kg

Số đo: 80-60-83

Chiều cao: 1m63

Cân nặng: 46kg

Số đo: 80-61-88