Hướng dẫn đăng ký tài khoản PG-PB-MODEL

Bước 1 : Truy cập vào website http://pgvietnamworks.com và chọn vào link đăng ký

Bước 2 : Chọn mục đăng ký PG - PB - MODEL

Bước 3 : Điền đầy đủ thông tin hồ sơ

Bước 4 : Upload từ 3-5 tấm hình giới thiệu tới nhà tuyển dụng

Bước 5 : Chấp điều khoản và quy định tại website PGVIETNAMWORKS.COM

Bước 6 : Click vào Tiếp để hoàn thành đăng ký

Bước 7 : Đăng nhập để hoàn thiện hồ sơ với thông tin tài khoản vừa đăng ký.

Hướng dẫn đăng ký
Hướng dẫn thanh toán