Hồ sơ PG Tiệc mới nhất

Chiều cao: 1m56

Cân nặng: 48kg

Số đo: 84-62-93

Trúc

25 tuổi

Chiều cao: 1m67

Cân nặng: 50kg

Số đo: 84-62-90

Chiều cao: 1m65

Cân nặng: 47kg

Số đo: 82-63-85

Chiều cao: 1m58

Cân nặng: 43kg

Số đo: 84-59-87

Bùi Nguyên

25 tuổi

Chiều cao: 1m62

Cân nặng: 47kg

Số đo: 84-62-86

Trần Trang

28 tuổi

Chiều cao: 1m69

Cân nặng: 55kg

Số đo: 90-62-87

Chiều cao: 1m58

Cân nặng: 46kg

Số đo: 83-64-88

Chiều cao: 1m58

Cân nặng: 47kg

Số đo: 75-67-91

Nguyễn Kim

24 tuổi

Chiều cao: 1m74

Cân nặng: 60kg

Số đo: 82-67-81

Chiều cao: 1m63

Cân nặng: 46kg

Số đo: 82-61-90

Hà Văn Nam

33 tuổi

Chiều cao: 1m78

Cân nặng: 78kg

Số đo: 98-75-99

Chiều cao: 1m65

Cân nặng: 50kg

Số đo: 88-65-90

Chiều cao: 1m80

Cân nặng: 72kg

Số đo: 98-82-99

Chiều cao: 1m65

Cân nặng: 65kg

Số đo: 90-60-90

Chiều cao: 1m58

Cân nặng: 48kg

Số đo: 86-64-87

Chiều cao: 1m62

Cân nặng: 49kg

Số đo: 84-63-92