Hồ sơ PG Tour mới nhất

Ngô Vân Anh

25 tuổi

Chiều cao: 1m65

Cân nặng: 52kg

Số đo: 85-58-90

Chiều cao: 1m56

Cân nặng: 48kg

Số đo: 84-62-93

Nguyễn Kim

24 tuổi

Chiều cao: 1m74

Cân nặng: 60kg

Số đo: 82-67-81

Chiều cao: 1m80

Cân nặng: 72kg

Số đo: 98-82-99

Chiều cao: 1m58

Cân nặng: 48kg

Số đo: 86-64-87

Chiều cao: 1m62

Cân nặng: 49kg

Số đo: 84-63-92

Chiều cao: 1m63

Cân nặng: 53kg

Số đo: 85-65-90

Chiều cao: 1m60

Cân nặng: 45kg

Số đo: 87-67-90

Chiều cao: 1m71

Cân nặng: 48kg

Số đo: 84-59-89

Chiều cao: 1m60

Cân nặng: 43kg

Số đo: 70-55-80

Chiều cao: 1m60

Cân nặng: 48kg

Số đo: 86-68-88

Trần Ly Ly

26 tuổi

Chiều cao: 1m60

Cân nặng: 127kg

Số đo: 84-60-87

Chiều cao: 1m60

Cân nặng: 47kg

Số đo: 84-64-94

Chiều cao: 1m60

Cân nặng: 45kg

Số đo: 85-63-92

Chiều cao: 1m64

Cân nặng: 52kg

Số đo: 82-66-89

Chiều cao: 1m57

Cân nặng: 40kg

Số đo: 79-58-82