Kết quả tìm kiếm hồ sơ PG-PB-MODEL

Chiều cao: 1m56

Cân nặng: 48kg

Số đo: 84-62-93

Ngô Vân Anh

25 tuổi

Chiều cao: 1m65

Cân nặng: 52kg

Số đo: 85-58-90

Trúc

25 tuổi

Chiều cao: 1m67

Cân nặng: 50kg

Số đo: 84-62-90

Chiều cao: 1m65

Cân nặng: 47kg

Số đo: 82-63-85

Chiều cao: 1m64

Cân nặng: 50kg

Số đo: 82-67-92

Chiều cao: 1m58

Cân nặng: 43kg

Số đo: 84-59-87

Bùi Nguyên

25 tuổi

Chiều cao: 1m62

Cân nặng: 47kg

Số đo: 84-62-86

Trần Trang

28 tuổi

Chiều cao: 1m69

Cân nặng: 55kg

Số đo: 90-62-87

Chiều cao: 1m70

Cân nặng: 51kg

Số đo: 84-61-90

Chiều cao: 1m58

Cân nặng: 46kg

Số đo: 83-64-88

Chiều cao: 1m70

Cân nặng: 63kg

Số đo: 83-79-90

Chiều cao: 1m61

Cân nặng: 43kg

Số đo: 80-62-81

Chiều cao: 1m58

Cân nặng: 47kg

Số đo: 75-67-91

Nguyễn Kim

24 tuổi

Chiều cao: 1m74

Cân nặng: 60kg

Số đo: 82-67-81

Chiều cao: 1m65

Cân nặng: 51kg

Số đo: 86-68-90

Chiều cao: 1m63

Cân nặng: 46kg

Số đo: 82-61-90